วิธีใช้ 
ประกาศ: ขณะนี้ มีการปรับปรุง โปรแกรมสำหรับ Generated Full Paper(ปรับปรุง 10 มิถุนายน 2553 ) ดังนั้นทุกท่านสามารถ download โปรแกรมใหม่ได้อีกครั้ง...
สำหรับสถาบันที่นำระบบ CHEQA Online System ไปติดตั้งที่สถาบัน โปรดทำการ Updated Script ฐานข้อมูลสำหรับการ Generated Full Paper ได้ที่ Fixed-FullPaper(ปรับปรุง: 15 กค. 2553)
!สำหรับสถาบันที่นำระบบไปติดตั้ง เนื่องจากมีการพบว่ารายงาน ป1+ นั้นแสดงผลรายงานไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นที่จะต้อง Updated Script สำหรับการออกรายงาน ป1+ โปรดดาวน์โหลด usp_getRptP1_plus.sql
 
 
โปรดทำการเปิดการใช้งาน javascript และ cookies
คู่มือการใช้งาน | คู่มือการเพิ่มอัตลักษณ์ | ขั้นตอนการทำงานของระบบ
MSN Support : cheqa@windowslive.com 
Webboard     : เวปบอร์ดสอบถามปัญหา         
หมายเหตุ: โปรดอ่านรายละเอียดใน Webboard ก่อนการเพิ่มกระทู้ใหม่
ประกาศข่าวสาร